Wie zijn wij?

Het Global Change Ecology Centre van de UAntwerpen is een samenwerking tussen drie onderzoeksgroepen van het Departement Biologie. Het centrum benadert de invloed van globale veranderingen op natuurlijke ecosystemen vanuit verschillende oogpunten: klimaatopwarming en extreme klimaten, invasieve planten en dieren, veranderingen in de natuurlijke cyclus van cruciale elementen (zoals stikstof en fosfor), habitatfragmentatie,…

Op onze website kan je ons onderzoek van nabij volgen. Op deze blog kijken we met een open blik naar een wereld in verandering, en trachten we klare info te verschaffen omtrent de meest actuele milieuthema’s in een snel veranderende wereld.